Izsolē piedāvā īrēt vairākas telpas Pulvertorņa ēkā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nākamnedēļ, 18.aprīlī, plkst.16 organizē izsoli vairāku telpu īrei Pulvertorņa ēkā.

Šajā ēkā atrodas arī Latvijas Kara muzejs, tā ir Aizsardzības ministrijas valdījumā. Ēka Rīgā, Smilšu ielā 20, ir kultūras piemineklis.

Nomas objekta lietošanas mērķis ir publiski pieejama sabiedriskās ēdināšanas (kafejnīcas) pakalpojuma sniegšanai katru dienu no plkst.10 līdz 18 vasaras periodā, bet no plkst.10 līdz 17 ziemas periodā, kā arī svētku dienās saskaņā ar muzeja darba grafiku. Kafejnīcas darbība ārpus norādītā darba laika nav iespējama.

Paredzamā nomas līguma termiņš ir pieci gadi. Nomas tiesību piešķiršanas veids - pirmreizēja atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Kā nosacītā nomas maksa ir noteikta 175,75 latu, bet katrs nākamais izsoles solis - pieci lati.

Reklāma

Papildus nosolītajai nomas maksai nomnieks maksās par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli līguma projektā noteiktajā kārtībā.

Telpas esot apmierinošā tehniskā stāvoklī, taču tās nav aprīkotas sabiedriskās ēdināšanas (kafejnīcas) pakalpojuma sniegšanai. Tas būs jāizdara pašiem nomniekiem.

Nomniekam nav tiesību nodot telpas apakšnomā, rīkot azartspēles un tirgot tabakas izstrādājumus, paredz centra izsoles noteikumi.

Izsole notiks Rīgā, Ernestīnes ielā 34, 203.kabinetā.


Citi lasītāji iesaka


Šeit tiek apkopotas TVNET ziņas, kuras lasītāji visvairāk ir pārpublicējuši portālā draugiem.lv un facebook.com. Autorizējieties facebook un draugiem, lai redzētu, kas interesē Jūsu draugus.

Reklāma

Sadarbības partneri

  • Lursoft