Pārdala € 19 miljonus sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju izdevumu kompensēšanai

 

No Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas «Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā» pārdalīs 19,046 miljonus eiro, lai kompensētu izdevumus par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu AS «Pasažieru vilciens», kā arī zaudējumus pasažieru pārvadātājiem ar autobusiem, paredz otrdien valdības atbalstītā apropriācijas pārdale.

No kopējās summas 13,022 miljonus eiro pārdalīs, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu «Pasažieru vilcienam» par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu 2017.gadā.

Savukārt attiecīgi 5,024 miljonus eiro un miljonu eiro pārdalīs uz budžeta apakšprogrammām «Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem» un «Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai», lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu pārvadātājiem par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos un pilsētas nozīmes maršrutos 2016.gadā.

Reklāma

Valdība Satiksmes ministrijai uzdeva sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei, savukārt Finanšu ministrijai informēt par to Saeimu un nodrošināt pārdali pēc parlamenta atļaujas saņemšanas.

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem «Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu», sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem kompensē zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus.

Vienlaikus, pamatojoties uz Dzelzceļa likumu, no valsts pamatbudžeta līdzekļiem tiek kompensēta dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksa par iekšzemes maršrutos veiktajiem pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu, kurus nodrošina «Pasažieru vilciens».

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija savā 2017.gada 8.maija iesniegumā lūdza Satiksmes ministriju rast risinājumu situācijai, ka 2017.gada pirmajā ceturksnī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos zaudējumi kompensēti vidēji 85% vai 75% apmērā. Līdz ar to lielākai daļai pārvadātāju veidojās situācija, ka ieņēmumi un zaudējumu segšanas avansa maksājumi nespēja nodrošināt normālu naudas plūsmu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai. Ņemot vērā šo lūgumu, Satiksmes ministrija veica grozījumus sabiedriskā transporta apakšprogrammu finansēšanas plānos, tādējādi finansējums 2017.gada decembrim 100% apmērā un novembrim 65% apmērā tika pārcelts uz 2017.gada jūniju.

«Tādējādi, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību 2017.gada nogalē, nepieciešams piešķirt papildu finansējumu,» skaidro Satiksmes ministrija.

Jau daudzus gadus valsts budžetā piešķirtais bāzes finansējums attiecīgo sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ir mazāks par faktiski nepieciešamo (Satiksmes ministrijas pieprasīto), un ik gadu tiek meklētas iespējas un piešķirts papildu finansējums attiecīgajam mērķim.

Saistītie raksti
Saglabās pašreizējo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtību

Saglabās pašreizējo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtību

Bērziņš: Latvijas un Krievijas apņemšanās sadarboties transporta jomā uzlabos «Latvijas dzelzceļa» pozīcijas

Bērziņš: Latvijas un Krievijas apņemšanās sadarboties transporta jomā uzlabos «Latvijas dzelzceļa» pozīcijas

Tallinas eksperiments ar «zaķu» nesodīšanu sabiedriskajā transportā nav attaisnojies

Tallinas eksperiments ar «zaķu» nesodīšanu sabiedriskajā transportā nav attaisnojies


Apskati arī citus rakstus par šīm tēmām:

Seko mums Facebook lapā

Māja
Māja, Mārupe, 180000 EUR
Māja
Māja, Bauska, 110000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis, Liepāja, 34000 EUR