Mikrouzņēmumiem būs pienākums norādīt nodarbināto nostrādātās stundas

 

Lai varētu aprēķināt «aploksnē» izmaksātās naudas apjomu, arī mikrouzņēmumos būs jānorāda darbinieku nostrādāto stundu skaits, paredz Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par mikrouzņēmuma nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību.

Grozījumi paredz, ka, iesniedzot mikrouzņēmuma nodokļa deklarāciju, tajā ir iekļaujama informācija par mikrouzņēmuma darbinieku faktiski nostrādāto stundu skaitu katrā mēnesī. Ņemot vērā, ka par mikrouzņēmuma darbinieku var būt fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums, un mikrouzņēmuma īpašnieks vai prokūrists, tad mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā nebūtu norādāmas nostrādātās stundas par mikrouzņēmuma īpašniekiem un prokūristiem, ar kuriem netiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības. Bet gadījumos, ja mikrouzņēmuma īpašnieks tiek nodarbināts uz darba līguma un pilnvarojuma līguma pamata, tad par šo personu mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā būtu jānorāda nostrādāto stundu skaits, kas veikts uz darba līguma pamata.

Ja darba devēji būs snieguši minēto informāciju par profesijām un nostrādāto stundu skaitu, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā būs precīza informācija par komersantu deklarēto vidējo darba samaksu stundā katrai profesijai. Tādējādi VID nodokļu auditā varēs papildus noteikt darba samaksu no starpības starp vidējo rādītāju valstī un auditējamā komersanta deklarēto darba samaksas lielumu. Kā paskaidro Finanšu ministrija, šī starpība ir iespējamā «aplokšņu alga».

Reklāma

Lai ieviestu šīs izmaiņas, ir nepieciešams arī finansējums 5415 latu apmērā, ko plānots novirzīt no VID informācijas sistēmu uzturēšanai plānotā finansējuma šim gadam. VID informācijas sistēmās nepieciešams veikt izmaiņas, lai nodrošinātu informācijas par darba ņēmēju nostrādāto stundu skaitu pārskata periodā (mēnesī) uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projektam.

Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīcībā esošo informāciju šā gada 1.jūlijā Latvijā bija reģistrēti 29 533 mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji.

Noteikumu projektu pirmdien, 4.novembrī, izskatīs Ministru kabineta komitejas sēdē.Apskati arī citus rakstus par šīm tēmām:

Seko mums Facebook lapā

Māja
Māja, Ķekavas pag., 179500 EUR
Māja
Māja, Baldone, 130000 EUR
Māja
Māja, Ādamlauks, 125000 EUR