Rakstīt komentāru
Rādīt
Visus Reģistrētos Ieteiktos
Jaunākos vispirms
  1. Pasaulé varbút arí ka "nák", bet latviesiem sviests nekad arí nav izgájis "no modes"! Laba sviestmaize vienmér ir ciená!
    Atceros vecu lauzu teicienu, kad uz sviestmaizes lika vél desu . . - nu jau nu jau, maizitei divus pavalgus :)))
    Tá lúk, músu tautas tas sviests ir ciená!!!

    9

Lai pievienotu komentāru no Jūsu interneta pieslēguma, nepieciešams autorizēties ar TVNET, Draugiem, Facebook, Twitter, Google vai Inbox.lv kontu.

Autorizēties

TVNET aicina lasītājus, būt tolerantiem, iztikt bez rupjībām un saglabāt elementāras pieklājības normas. TVNET patur tiesības lietotājam liegt pieeju "Komentāriem" un ziņot attiecīgajām tiesībsargājošām iestādēm.

Komentāru noteikumi