VK: Darba aizsardzības preventīvo pasākumu īstenošanā 6,2% no finansējuma izlietoti neatbilstoši

 

Īstenojot darba aizsardzības preventīvos pasākumus, 6,2% no piešķirtā finansējuma ir izlietoti neatbilstoši, liecina Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojums par Labklājības ministrijas (LM) 2016.gada pārskatu.

VK skaidro, ka revīzijā konstatēti būtiski un visaptveroši pārkāpumi un neatbilstības Rīgas Stradiņa universitātes aģentūrai «Darba drošības un vides veselības institūts» deleģētās funkcijas - īstenot darba aizsardzības preventīvos pasākumus - izpildei piešķirto darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu izlietojumā.

Pēc ziņojumā paustā, LM darbības, uzraugot institūtam deleģētās funkcijas izpildi, nav bijušas pilnīgas un pietiekamas, jo nenodrošināja, ka darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar līgumu un tikai darba aizsardzības preventīvo pasākumu nodrošināšanai, tādējādi pieļaujot, ka 2016.gadā 8127 eiro jeb 6,2% no piešķirtā finansējuma izlietoti neatbilstoši, tostarp pasākumiem, kas 2016.gadā nav notikuši.

Reklāma

VK norāda, ka, lai nodrošinātu Darba drošības un vides veselības institūtam piešķirto darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu tikai darba aizsardzības preventīvo pasākumu īstenošanai, LM nepieciešams ne tikai pilnveidot institūta uzraudzības kārtību, bet arī vienoties ar to par deleģētās funkcijas organizēšanas pārskatīšanu.

Lai gan funkcija tika deleģēta institūtam, jo tam ir nepieciešamie darba aizsardzības eksperti, tomēr funkcijas izpildē tie tiek iesaistīti tikai iepirkuma procedūras rezultātā, slēdzot autoratlīdzības līgumu. Saskaņā ar pašlaik izveidoto kārtību institūta direktors un atbalsta personāls veic tikai preventīvo pasākumu organizēšanu un koordinēšanu, norāda VK.

Ziņojumā LM ieteikts, funkcijas izpildē iesaistīt arī institūta darba aizsardzības ekspertus, uzdevumus tiem nosakot amata ietvaros vai kā papildu pienākumu, tā neizlietojot speciālā budžeta līdzekļus formālu iepirkumu organizēšanai.

Tāpat revīzijā konstatētas nepilnības atlīdzības jomā, kas būtiski neietekmē gada pārskatu, bet kuru novēršana uzlabošot tā kvalitāti. Visos piecos valsts sociālās aprūpes centros «Rīga», «Latgale», «Kurzeme», «Vidzeme» un «Zemgale» darbiniekiem, kuriem ir noteikts summētais darba laiks, faktisko mēnešalgu aprēķina nepareizi, jo netiek ievērota Ministru kabineta noteikumos paredzētā stundas algas likmes aprēķināšanas kārtība.

VK norāda, ka, tā kā konstatētajām neatbilstībām nav būtiska ietekme uz darbinieku atlīdzības izdevumiem gada laikā, revidenti pieņēma lēmumu neveikt konstatēto kļūdu detalizētu aprēķinu par visu 2016.gadu. Par konstatētajām nepilnībām revidenti 2017.gada janvārī informēja LM, lūdzot veikt nepieciešamās darbības, lai stundas algas likme darbiniekiem ar summēto darba laiku tiktu aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Vienlaikus VK norādījusi, ka LM un Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nav nodrošinājušas, ka to amatpersonas pilnā apmērā izmanto likumā paredzētās tiesības uz četru kalendāro nedēļu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Darbiniekiem izveidojušies ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma uzkrājumi pat no 2012.gada. LM jau informējusi VK, ka nepilnības pilnībā tiks novērstas nākamā gada laikā.

Pēc ziņojumā paustā, kopumā LM 2016.gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par revidējamās vienības finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un revidējamās vienības darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2016.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Saistītie raksti
Valsts kontrolieres atalgojums pērn audzis par teju € 5000

Valsts kontrolieres atalgojums pērn audzis par teju € 5000

Valsts kontrole: Latvijas pensiju sistēma ir stabila, taču pilnveidojama

Valsts kontrole: Latvijas pensiju sistēma ir stabila, taču pilnveidojama

Latvija jau pērn izpildījusi mērķi līdz 2020.gadam sasniegt 73% nodarbinātības līmeni

Latvija jau pērn izpildījusi mērķi līdz 2020.gadam sasniegt 73% nodarbinātības līmeniApskati arī citus rakstus par šīm tēmām:

Seko mums Facebook lapā

Māja
Māja, Lapmežciems, 170000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis, Mārupe, 79000 EUR
Māja
Māja, Cēsis, 83000 EUR

Sadarbības partneri

  • Lursoft