Rosina mazināt ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā tirgos

Centrāltirgus (Ilustratīvs attēls)
 

Ekonomikas ministrija (EM) starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi grozījumus noteikumos par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, kā rezultātā plānots mazināt ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā tirgos.

EM skaidro, ka tiesiskā regulējuma mērķis ir veicināt ēnu ekonomikas samazināšanos lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā tirgos un ielu tirdzniecības vietās. Tāpat noteikumu projekts paredz veicināt pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas izcelsmes izsekojamību, pārskatīt un paplašināt tirgus pārvaldītāja un tirdzniecības organizatora pienākumus un atbildību, stiprināt tirgus pārvaldītāja, tirdzniecības organizatora, pašvaldību un uzraudzības un kontroles iestāžu sadarbību, kā arī konkretizēt uzraudzības un kontroles iestāžu kompetenci Tirdzniecības noteikumu uzraudzībā.

Noteikumi paredz, ka pašvaldības izziņās ir jānorāda informācija par katra atsevišķa produkta izcelsmi, piemēram, ja tirdzniecības dalībnieks plāno pārdot dārzeņus, tad izziņā jānorāda konkrēti plānotie realizējamie produkti, piemēram, tomāti, gurķi, kāposti utt.

Reklāma

Tāpat pašvaldības izziņa par pašu ražotās svaigās gaļas izcelsmi tiks izsniegta tikai par tādu svaigu gaļu, kas atbildīs Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kura nosaka, ka svaiga gaļa ir gaļa, kam nav veikts cits konservēšanas process kā vien atdzesēšana, sasaldēšana vai ātrsaldēšana, ieskaitot gaļu, kas ir iesaiņota vakuumā vai kontrolētā atmosfērā (t.sk. subproduktus).

Noteikumi arī paredz, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt izziņas izsniegšanu tirdzniecības dalībniekam par pašu audzēto svaigo augļu, dārzeņu, ogu un pašu ražotās svaigās gaļas izcelsmi. Lai būtiski atvieglotu pašvaldībai izziņas sagatavošanu, Zemkopības ministrijas rīkoto sanāksmju laikā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Lauku atbalsta dienestu un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru tika panākta konceptuāla vienošanās par ciešu sadarbību izziņā iekļaujamās informācijas apkopošanā.

EM ieskatā noteikumu projektā ietvertais regulējums pozitīvi ietekmēs godprātīgos pārtikas preču tirgotājus, jo tiks stiprināta cīņa pret ēnu ekonomikā iesaistītajiem tirdzniecības dalībniekiem. Tāpat noteikumu projektā ir paplašināta Valsts ieņēmumu dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un pašvaldības policijas kompetence Tirdzniecības noteikumu uzraudzībā, t.i., noteikts papildu pienākums nodrošināt attiecīgu tirdzniecības organizatoram un tirgus pārvaldītājam noteikumos noteikto prasību ievērošanas kontroli.

Papildus EM informē, ka darba grupas ietvaros tika aktualizēts jautājums arī par konceptuālu ielu tirdzniecības tiesiskā regulējuma pārskatīšanu ar mērķi ierobežot komerciālo aktivitāti šajā tirdzniecības veidā. Tirdzniecības nozares sociālie partneri norādīja uz sistēmiskiem pārkāpumiem ielu tirdzniecības vietās, kas tādējādi rada negodīgas konkurences apstākļus starp tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecībā un pastāvīgajās tirdzniecības vietās.

Par visbiežāk konstatētajiem pārkāpumiem tiek norādīta iepirktās produkcijas uzdošana par pašu saražoto lauksaimniecības produkciju, pilnas informācijas nenorādīšana tirdzniecības vietā par tirdzniecības dalībnieku, normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošana pārtikas apritei (piemēram, veterinārās un higiēnas prasības), cenas norādīšana bez pievienotās vērtības nodokļa un kases aparātu neizmantošana.

Kopumā tika pausts viedoklis, ka ielu tirdzniecībai pēc savas būtības vajadzētu būt īslaicīgai preču tirdzniecībai, kur galvenokārt tiek pārdotas tikai pašu saražotās preces, nevis iepirktā produkcija.

Lai objektīvi novērtētu situāciju ielu tirdzniecībā un izvērtētu sociālo partneru priekšlikumu pamatotību, EM ir sākusi paralēlu izpēti, papildu informācijas ieguves un iesaistīto pušu viedokļa noskaidrošanas nolūkos 2017.gada 17.februārī nosūtot iesaistītajām pusēm vēstules ar lūgumu sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Pēc atbilžu saņemšanas, informācijas apkopošanas un izvērtēšanas EM sagatavos informatīvo ziņojumu un līdz 2018.gada 1.janvārim iesniegs to noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā ar priekšlikumiem turpmākai rīcībai.

Saistītie raksti
VID atzīst, ka ar ēnu ekonomiku pilnībā tikt galā nevar

VID atzīst, ka ar ēnu ekonomiku pilnībā tikt galā nevar

Prezidents kritizē VID cīņu ar ēnu ekonomiku, mudina bargāk pievērsties «aplokšņu algām»

Prezidents kritizē VID cīņu ar ēnu ekonomiku, mudina bargāk pievērsties «aplokšņu algām»

Ēnu ekonomikas mazināšanai piedāvā atcelt akcīzi kafijai un apkarot nelegālās programmatūras un TV programmas

Ēnu ekonomikas mazināšanai piedāvā atcelt akcīzi kafijai un apkarot nelegālās programmatūras un TV programmasApskati arī citus rakstus par šīm tēmām:

Seko mums Facebook lapā

Māja
Māja, Rīga, 264000 EUR
Māja
Māja, Bauska, 110000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis, Rīga, 25000 EUR

Sadarbības partneri

  • Lursoft