Sociālās uzņēmējdarbības attīstībai plāno € 16 miljonus ESF līdzekļu

 

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību līdz 2022.gadam pārbaudīs labākos risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tādējādi veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību un palielinot nodarbinātības iespējas, jo sevišķi nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem.

Kā skaidroja LM, minētajā laika posmā paredzēts izstrādāt un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, tajā skaitā izstrādāt sociālo uzņēmumu atlases kritērijus, atbalsta instrumentus, kā arī to piemērošanas metodikas un izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistra paraugu. Plānots veicināt arī sociālās uzņēmējdarbības sākšanu, organizējot ideju konkursu un sniedzot konsultācijas biznesa plānu izstrādei, kā sniegt konkrētu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem.

Tāpat arī paredzēta pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde sociālo uzņēmumu tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. Vienlaikus plānoti pasākumi sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamiem ieguldījumiem tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā.

Reklāma

Aktivitātēs kā sociālās uzņēmējdarbības veicēji un uzsācēji varēs iesaistīties komersanti, biedrības un nodibinājumi, kā arī fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību.

Papildus darba integrācijai sociālajos uzņēmumos plānots sniegt atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem

- ilgstošajiem, gados vecākiem, proti, kas vecāki par 54 gadiem, ar apgādājamajiem un ar invaliditāti - un personām ar invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai efektīvāk īstenotu sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, LM tiks izveidota uzraudzības padome, kurā darbosies valsts un nevalstisko institūciju pārstāvji.

Iepriekšminēto paredz šodien valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi.

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 19,92 miljoni eiro.

ESF finansējums - 16,93 miljoni eiro un valsts budžeta finansējums būs 2,99 miljoni eiro.


Seko mums Facebook lapā

Dzīvoklis
Dzīvoklis, Rīga, 77000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis, Rīga, 34000 EUR
Māja
Māja, Lapmežciems, 170000 EUR

Sadarbības partneri

  • Lursoft